Dịch vụ thuế GTGT

 • Đại Lý Thuế Đại Tín là một công ty cung cấp dịch vụ kế toán chuyên nghiệp, chúng tôi có hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động tại Việt Nam, đã mang đến hàng ngàn các giải pháp phù hợp về thuế GTGT đến các khách hàng của chúng tôi.
 • Trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, các phát sinh trong hoạt động kinh doanh liên quan đến thuế GTGT mà doanh nghiệp quan tâm: Luật thuế GTGT áp dụng vào các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, thuế suất thuế GTGT áp dụng, tuân thủ thuế GTGT, báo cáo và quyết toán thuế GTGT, hoàn thuế GTGT… Các giải pháp Đại Tín cung cấp mang lại các phương thức hiệu quả nhất liên quan đến thuế GTGT trong hoạt động doanh nghiệp.
 • Xử lý những trường hợp phức tạp và đặc thù về thuế GTGT là thế mạnh của Đại Tín, đảm bảo khách hàng luôn nhận được giải pháp hiệu quả và phù hợp nhất cho các vấn đề của mình.

Các công việc dịch vụ về thuế GTGT

 

Tư vấn thuế GTGT

 • Giải đáp các sự việc cụ thể của khách hàng về thuế GTGT .
 • Tư vấn luật định liên quan, văn bản áp dụng, thuế suất GTGT áp dụng.
 • Thực hiện báo cáo, quyết toán và các thủ tục liên quan.

 

Dịch vụ hoàn thuế GTGT

 • Tư vấn các trường hợp được hoàn thuế.
 • Tư vấn điều kiện hoàn thuế.
 • Cung cấp và hoàn thiện bộ hồ sơ, chứng từ liên quan.
 • Thực hiện công việc hoàn thuế, theo dõi nhằm đảm bảo số thuế được hoàn cao theo đúng luật định.
 • Theo dõi tiến độ hoàn thuế nhằm đảm bảo số tiền hoàn thuế về đến tài khoản đơn vị sớm theo đúng lịch định.

Dịch vụ về thuế GTGT mang đến các tiện ích cho bạn

 • Tuân thủ luật định về thuế GTGT: điều khoản áp dụng, thuế suất…
 • Đạt được hiệu quả cao nhất về thuế GTGT theo luật định.
 • Giảm thiểu các rủi ro khi không áp dụng đúng văn bản pháp luật liên quan.
 • Tiết kiệm thời gian tìm hiểu luật.
 • Hồ sơ hoàn thuế đúng và đầy đủ.
 • Công việc hoàn thuế được tiến hành nhanh chóng.
 • Số thuế GTGT được hoàn cao và sớm về đến tài khoản của đơn vị.