Dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán

Kiểm toán Đại Tín là công ty kiểm toán chuyên nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn chuyên sâu, qua 05 năm họat động chúng tôi đã cung cấp dịch vụ kiểm toán thường xuyên đến hàng trăm khách hàng tại Việt Nam.

Các sáng lập viên và kiểm toán viên của Kiểm toán Đại Tín đã có từ 8 năm đến 17 năm hành nghề kiểm toán tại Việt Nam.

Dịch vụ kiểm toán cung cấp đến khách là dịch vụ có đảm bảo theo luật định, giúp khách hàng có giải pháp cho các yêu cầu theo luật định hoặc xuất phát từ yêu cầu quản lý của khách hàng.

Các công việc của dịch vụ kiểm toán:

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

 • Kiểm toán báo cáo tài chính theo yêu cầu quy định của pháp luật.
 • Kiểm toán BTTC vì mục đích mua bán sáp nhập doanh nghiệp.
 • Kiểm toán BCTC vì yêu cầu của HĐQT, HĐTV, các cổ đông sáng lập.
 • Kiểm toán vì mục đích hợp nhất BCTC.
 • Kiểm vì yêu cầu thường xuyên sau năm tài chính kết thúc.

Dịch vụ kiểm toán theo yêu cầu

 • Kiểm toán tuân thủ theo yêu cầu của công ty mẹ, tập đoàn.
 • Xuất phát từ yêu cầu của ngân hàng hoặc bên thứ 3 liên quan.
 • Kiểm yêu cầu quản lý chuẩn mực quốc tế,
 • Vì mục đích cụ thể đặc biệt.
 • Kiểm vì yêu cầu kiểm soát rủi ro.
 • Kiểm toán vì mục đích thuế.
 • Kiểm với mục đích phát hiện sai sót hoặc gian lận.