Dịch vụ kế toán tại Bình Dương của ĐẠI TÍN

 

Đại Tín là một công ty cung cấp dịch vụ kế toán chuyên nghiệp, chúng tôi đã cung cấp dịch vụ đến hơn 100 khách hàng trong suốt 7 năm qua từ các khách hàng nhỏ đến các tập đoàn đa quốc gia.

Đại Tín với đội ngũ kế toán viên hơn 10 năm hành nghề kế toán tại Việt Nam đã xử lý các vụ việc phức tạp để giúp khách hàng trong những tình huống khó khăn và phức tạp nhất.

Đại Tín đã đạt được sự tín nhiện cao từ khách hàng, giúp tuân thủ luật định, tiết kiệm thuế và giảm thiểu các rủi ro kế toán. Bộ máy kế toán được thiết lập rõ ràng và cung cấp các thông tin quan trọng cho điều hành, phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.

Các công việc của dịch vụ kế toán:

Dịch vụ tư vấn thiết lập bộ phận kế toán

 

 • Tư vấn chung về công tác kế toán liên quan đến ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Tư vấn và thiết lập phần mềm kế toán.
 • Vận hành bộ phận kế toán, phần mềm kế toán và bàn giao.

Dịch vụ báo cáo thuế và sổ sách kế toán

 

 • Báo cáo các lại thuế phát sinh: thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân.
 • Thực hiện hệ thống sổ sách và chứng từ kế toán liên quan.
 • Thực hiện các báo cáo kế toán, thuế, tài chính theo quý và năm theo yêu cầu.

Dịch vụ quyết toán thuế

 

 • Tư vấn các bước quyết toán thuế.
 • Kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ trước khi tiến hành quyết toán thuế.
 • Phân tích các thiếu sót, rủi ro kế toán thuế và đưa ra các giải pháp.
 • Thay mặt doanh nghiệp, làm việc và giải trình số liệu quyết toán với cơ quan thuế.

Dịch vụ hoàn thuế GTGT

 

 • Tư vấn về thủ tục hoàn thuế.
 • Kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ và chứng từ hoàn thuế GTGT.
 • Thực hiện thủ tục hoàn thuế, đảm bảo số thuế được hoàn cao và số tiền hoàn thuế về đến tài khoản sớm theo luật định.

Dịch vụ hành chính, bảo hiểm xã hội và công nghệ thông tin

 

 • Kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 • Đăng ký, cập nhật và quyết toán bảo hiểm xã hội.
 • Cung cấp chữ ký số
 • Cung cấp hóa đơn điện tử
 • Cung cấp phần mềm kế toán online.
 • Cung cấp phần mềm quản lý doanh nghiệp – quan hệ khách hàng.

Dịch vụ kế toán Đại Tín mang đến các tiện ích cho bạn?

 

 • Có bộ máy kế toán hoàn thiện và hoạt động hiệu quả.
 • Không lo lắng thay đổi nhân sự kế toán chủ chốt.
 • Số liệu kế toán rõ ràng và nhất quán qua các kỳ kế toán.
 • Am hiểu và áp dụng luật định thuế mang lại hiệu quả cao nhất.
 • Nhiều gói dịch vụ thiết kế phù hợp với yêu cầu của bạn.