Hoàn thuế giá trị gia tăng là gì?

 • Hoàn thuế GTGT là việc nhà nước trả lại số thuế GTGT mà đối tượng nộp thuế đã nộp cho Ngân sách nhà nước trong một số trường hợp nhất định. Cụ thể hơn hoàn thuế GTGT là việc Ngân sách nhà nước trả lại cho cơ sở kinh doanh hoặc tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ số tiền thuế đầu vào đã trả khi  mua hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh còn chưa được khấu trừ trong kỳ tính thuế hoặc hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp tiêu dùng của tổ chức, cá nhân đó không thuộc diện chịu thuế.

Tóm tắt những trường hợp được hoàn thuế GTGT

 • Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT nếu trong 3 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.
 • Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh có số thuế GTGT luỹ kế của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.
 • Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới mà chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.
 • Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng.
 • Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước có số thuế GTGT đầu vào chưa đuợc khấu trừ hết hoặc có số thuế GTGT nộp thừa.
 • Hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo.
 • Đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh về Ưu đãi miền trừ ngoại giao mua hàng hoá, dịch vụ tại Việt Nam để sử dụng được hoàn thuế GTGT đã trả ghi trên hoá đơn GTGT hoặc trên chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán đã có thuế GTGT.
 • Cơ sở kinh doanh có quyết định xử lý hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều kiện hoàn thuế GTGT

Các doanh nghiệp thuộc đối tượng được hoàn thuế cần đảm bảo những điều kiện:

 • Doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.
 • Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.
 • Có con dấu theo đúng quy định của pháp luật.
 • Lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.
 • Có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của doanh nghiệp.

Hồ sơ hoàn thuế GTGT

 • Văn bản hoàn thuế theo mẫu 01/ĐNHT ( ban hành kèm theo thông tư 156/2013)
 • Photo tất cả các tờ khai thuế GTGT hàng tháng.
 • Lập bảng kê tất cả các món lớn hơn 20 triệu thanh toán qua ngân hàng.

Quan tâm của bạn khi hoàn thuế GTGT

 • Hồ sơ hoàn thuế GTGT đã đầy đủ và phù hợp theo quy định pháp luật chưa?
 • Thủ tục hoàn thuế GTGT có phức tạp và tốn thời gian không?
 • Chúng tôi được sẽ được hoàn bao nhiêu thuế GTGT?
 • Bao lâu thì tiền thuế được hoàn về đến tài khoản chúng tôi?

Dịch vụ hoàn thuế GTGT của Đại Tín giúp gì cho bạn?

 • Kinh nghiệm xử lý các vụ việc hoàn thuế phức tạp sẽ tư vấn bước và trình tự thủ tục hoàn thuế một cách rõ ràng.
 • Xem xét và chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế đầy đủ, phù hợp với quy định để đạt tỷ lệ hoàn thuế cao nhất cho bạn.
 • Liên hệ với các cơ quan chức năng liên quan, làm việc và theo dõi hồ sơ hoàn thuế đúng tiến độ đã cam kết.
 • Xử lý vụ việc, đảm bảo số thuế được hoàn từ ngân sách nhà nước về đến tài khoản khách hàng.

Phí dịch vụ hoàn thuế GTGT được tính như thế nào?

 • Phí dịch vụ được tính dựa trên khối lượng công việc phải thực hiện và số thuế GTGT thực tế được hoàn của khách hàng. Bảng báo giá chính xác nhất sẽ được gởi đến bạn một cách nhanh chóng ngay sau khi bạn liên lạc với Kế Toán Đại Tín.

Câu hỏi giờ đây là … bạn đã sẵn sàng sử dụng dịch vụ hoàn thuế GTGT?

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay khi doanh nghiệp của bạn cần làm các dịch vụ  thuế GTGT hay có bất kỳ quan tâm, thắc mắc nào về hoàn thuế thuế GTGT cần được giải đáp, xử lý. Những giải pháp của chúng tôi đưa ra dựa trên sự am hiểu sâu sắc về quy định pháp luật và kinh nghiệm trong các trường hợp tương tự có thể giúp bạn giải quyết thấu đáo vấn đề quan tâm của bạn.