QUY ĐỊNH VỀ THAM GIA BHXH

       Người sử dụng lao động phải đăng ký đầy đủ số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội; đóng đầy đủ số tiền bảo hiểm xã hội cho số lao động của đơn vị và hàng tháng trích từ tiền lương, tiền công của người lao động để đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội cùng với phần đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động theo quy định; bảo quản sổ bảo hiểm xã hội; trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động khi không còn làm việc; lập hồ sơ để cấp sổ và hưởng bảo hiểm xã hội; trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động; giới  thiệu người lao động đi giám định mức suy giảm khả năng lao động để được hưởng bảo hiểm xã hội; cung cấp tài liệu, thông tin khi có yêu cầu.

Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu

Bước 1

 • Người lao động nộp hồ sơ cho đơn vị ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây.

Bước 2

Đơn vị sử dụng lao động :

 • Hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT kê khai tờ khai, kiểm tra, đối chiếu và ký trong tờ khai của người lao động.
 • Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây, dữ liệu  điện tử (nếu có) tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH.

Bước 3

          Đối với cơ quan BHXH

 • Bộ phận một cửa: nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) của đơn vị. Kiểm đếm thàn phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn sau đó chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ quản lý thu. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại đơn vị.
 • Phòng/ Tổ quản lý Thu: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, nhập dữ liệu vào chương trình quản lý thu, cấp mã số quản lý. Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Phòng/ Tổ Cấp sổ, thẻ.
 • Phòng/ Tổ Cấp sổ thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, cấp sổ BHXH (đối với trường hợp chưa có sổ BHXH), thẻ BHYT và chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận một cửa.

Hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập (bản sao), trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân thì nộp bản Hợp đồng lao động.
 • Quyết định xếp hạng doanh nghiệp (nếu có).
 • Thang, bảng lương (đã được đăng ký với cơ quan lao động).
 • Hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng, thuyên chuyển…
 • Mẫu 01 – TBH “Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN” của người lao động do người lao động kê khai; trường hợp đã được cấp sổ BHXH thì không phải kê khai mà chỉ nộp số BHXH.
 • Mẫu số 02a-TBH: “Danh sách lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN”
  Số lượng hồ sơ:
  Từ 1- 4: 01 bộ (photo).
  Từ 5 đến 6: 03 bộ.

Dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội

 • Quy định về định đăng ký bảo hiểm xã hội, thủ tục, hồ sơ và trình tự xủ lý được quy định rõ ràng và chi tiết và công khai hồ sơ tại trang web của cơ quan bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên trên thực tế công việc đăng ký lần đầu tốn rất nhiều thời gian của đơn vị tham gia bảo hiểm do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Việc sử dụng dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội là lựa chọn phù hợp và tối ưu cho doanh nghiệp để tiết kiệm thời gian, công sức. Với rất nhiều kinh nghiệm xử lý vụ việc tương tự Đại Lý Thuế Đại Tín tự tin giúp doanh nghiệp nhanh chóng hoàn tất thủ tục đăng ký theo yêu cầu.

 

Phí dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội được tính như thế nào?

 • Phí dịch vụ được tính dựa trên thời gian thành lập của đơn vị tham gia bảo hiểm, số lượng nhân sự tham gia bảo hiểm, quận/huyện nơi đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội. Bảng báo giá chính xác nhất sẽ được gởi đến bạn một cách nhanh chóng ngay sau khi bạn liên lạc với công ty kế toán Đại Tín.

Câu hỏi giờ đây là … bạn đã sẵn sàng sử dụng dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội?

 • Hãy liên hệ với chúng tôi ngay khi doanh nghiệp của bạn có bất kỳ quan tâm hay phát sinh vấn đề liên quan đến đăng ký bảo hiểm xã hội. Những giải pháp của chúng tôi đưa ra dựa trên sự am hiểu sâu sắc về quy định pháp luật và kinh nghiệm trong các trường hợp tương tự có thể giúp bạn giải quyết thấu đáo vấn đề quan tâm.

Liên hệ ngay